Årsmöte regionavdelning Skåne 22 april

Regionavdelning Skånes årsmöte hålls Annnandag Påsk måndag 22 april kl 13 i LRF Skånes lokaler i Höör. Kallelse har skickats till medlemmar i Skåne som vi har e-postadress till.

6 Volt di Ruggero, W Paalkan göra en del jobb00320Avd 3: 6 Policy of Truth, 7 Pastore Bob (1 Speedy Foxy Vicane, 3 Disco Volante).

Omgången ser annars lite lurig ut, det är svårt att hitta några tunga favoriter som har toppchans. Continue Reading

Planläggning och jordbruksmark i Skåne – några reflektioner

Anna Jansson Thulin och Hanne Romanus vid Enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen Skåne tog fram presentationen ”Planläggning och jordbruksmark i Skåne – några reflektioner” till en Tematräff i Uppsala i oktober 2018.

7 Neva Futura, R Malmqvistvisar inget extra6d38d
Avd 3: 8 Vincent As, 10 Reckless, 11 Coktail Fortuna. Continue Reading

Från SKL:s Bygglovschefskonferens 2018 hittade vi denna intressanta presentation.

Intressanta och aktuella rättsfall: Att bygga på jordbruksmark – vad avgör om marken är brukningsvärd eller inte. Frågor som berör anpassning och utformning
Tommy Åström, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Hur gör jag för att få nyhetsappen i min mobil?